header banner
Default

Temettü veren hisseler neler? Temettü nedir? | Özgün Haberler


Borsa yatırımcılarının her geçen gün artması ile borsada kullanılan terimlerin anlamları da aynı oranda merak edilip araştırılmaktadır. Borsada yatırımcılar için önemli bir terim olan

ne anlama geldiği birçok kişi tarafından merak edilip araştırılmaktadır. İşte temettü hakkında bilmeniz gereken her şey.

TEMETTÜ ÖDEME ORANI NEDİR?

VIDEO: Temettü Nedir? Temettü ile nasıl sürekli pasif gelir kazanabilirsiniz?
işternet

Temettü ödemesi, şirketin hissedarlarına şirketin yıllık net kârından vergi ve diğer katkı paylarının düşülmesiyle elde edilen tutarın en az% 20'sine tekabül eden kısmın bölünmesidir. Temettü ödeyen firmalar yatırımcılar tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Bunun nedeni ise yüksek temettü getirisi olan şirketlerin yatırımcılara veya potansiyel yatırımcılara daha fazla güven vermesidir. Yatırımcılara hem sermaye getirisi hem de temettü sunan hisse senetleri daha avantajlı kabul edilir.

Bir hisse senedinden temettü almak için bir aracı kurum ile şirket hissesine sahip olmanız gerekir. Şirketler çeşitli nedenlerle temettü ödemeyi seçebilir, ancak genellikle bu, şirketin karını sahipleri veya hissedarları ile paylaşmanın bir yoludur.

Şirketler, sahip oldukları nakit varlık kendilerine yeniden yatırım yapmak için yeterli iş fırsatları yaratmıyorsa, temettü ödemeyi de düşünebilir. Temettüler genellikle üç ayda bir ödenir. Bunun dışında farklı tarihlerde oluşturulabilen özel temettü tarihleri de mevcuttur. Temettülerin nasıl ve ne şekilde dağıtılacağına şirketin yönetim kurulu karar verir.

TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

VIDEO: Temettü nedir? Nasıl alınır? Nasıl Dağıtılır?
Finans Sohbet

Hak ettiğiniz net temettü miktarı, yatırım hesabınıza temettü dağıtım gününü takip eden 2. iş günü geçer. Bazı aracı kurumlar, temettü günü (yani iki gün beklemeden), hisse alımında temettü parasını kullanmanıza izin verir.

TEMETTÜ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

VIDEO: Temettü Nedir?
Borsa İstanbul

Ortağı olduğunuz şirketin yıllık kârından alacağınız miktar, hisse oranıyla ölçülür. Bunun da basit bir formülü vardır.

Örneğin, hisse senedine sahip olduğunuz şirket, o yıl 100 bin TL kâr payı dağıtacağını duyurdu. Sizin elinizde de hisselerin yüzde 10’u mevcut. O halde 100 bin TL’yi, 10’a böleceksiniz. Yani 10 bin TL’lik bir kar payına sahip olacaksınız “Pay (Hisse) Başına Temettü” kavramı da zaman zaman karşımıza çıkıyor.

Buradaki tek fark, hesaplamaların toplam rakamlar üzerinden değil de tek bir pay için yapılması. Örneğin, 10 bin TL dağıtılabilir kârı ve toplam 100 bin TL sermayesi yani 100.000 adet hissesi olan bir şirketin hisse başına dağıtılabilir kârı, 10.000/100.000 = 0,10 TL şeklinde hesaplanır. Sonuç olarak şirketin tüm ortakları sahip oldukları her bir hisse için 0,10 TL temettü almaya hak kazanırlar. Elinde 10 bin adet şirket hissesi bulunan kişiye 0,10 x 10.000 formülüyle 1.000 TL temettü düşer.

TEMETTÜ EMEKLİLİĞİ NEDİR, KAÇ YILDA TEMETTÜ EMEKLİSİ OLUNUR?

VIDEO: Temettü Nasıl Alınır
TEMETTÜ HİSSELERİ

Temettü emekliliği, bir şirketin düzenli büyümesi, kar etmesinden sağlanan gelirin borsada o şirketin hissesini alan kişiye yıllık 1 veya 1 den fazla kar payı dağıtarak pasif gelir elde etmesini sağlayan bir finansal gelirdir.

En az 10 yıl yada daha uzun süre boyunca, borsada işlem gören, kârlılığı yüksek ve büyüme oranları iyi olan şirket hisselerini alarak gelecekte kullanılacak gelir elde edenler temettü emeklisi olabilir.

2022 HANGİ HİSSELER TEMETTÜ VERİYOR, NE ZAMAN VERİYOR?

VIDEO: Temettü nedir? Temettü alma hakkı nasıl kazanılır? - Yatırım Rehberi 2.Bölüm
İHA Aktüel

2022 Hangi hisselerin temettü verdiğini ve ne zaman verdiğini öğrenmek için

tıklayınız.

Sources


Article information

Author: Eric Pearson

Last Updated: 1702552322

Views: 931

Rating: 4.9 / 5 (102 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eric Pearson

Birthday: 1991-05-21

Address: 178 Knight Flats, Port Alexis, HI 07243

Phone: +4603230796298746

Job: Paramedic

Hobby: Horseback Riding, Hiking, Basketball, Wildlife Photography, Kite Flying, Crochet, Fishing

Introduction: My name is Eric Pearson, I am a intrepid, apt, variegated, unguarded, Colorful, Gifted, frank person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.