header banner
Default

Flamingo ne zaman çıktı? Ne iş yapar? Hangi borsalardan alınır? FLM0 coin nedir?


FLM0 coinin piyasaya sürülmesi ile birlikte tüm kullanıcıların Staking yapmaya ihtiyaç duymadan Coin alım - satımını yapabildikleri Flamingo Coin, hızlı bir başlangıç yaptı. Bundan önce BUSD ve BNB kullanarak Staking yapılarak FLM sahibi de olunabiliyordu.

FLM0 Coin Nedir?

Flamingo coin, Neo blockchain tabanına sahip olan, Poly Network iş birliktelik protokolü üzerinde geliştirilmiş olan merkeziyetsiz bir finans (DeFi) platformuna denir. Flamingo coin, birkaç DeFi uygulamasını sadece tek bir ekosistem üzerinde birleştiriyor. Blockchain ağlar arasında yer alan bir varlık geçidi (wrapper), zincir üstü likidite havuzu (swap), blockchain varlık kasası, kalıcı sözleşme ticaret platformu (perp) ve merkeziyetsiz yönetişim kuruluşu (DAO)’dur.

FLM Coin, Flamingo platformuna ait olan bir çeşit kripto para birimidir. FLM Coin ile büyük bir DeFi alt yapısı sayesinde fazla miktarda modülü birlikte sıkça kullanan bir platformdur. Bu platformun amacı ise DeFi protokollerinden küme oluşturmayı sağlamak olan FLM Coin sahibi olan kullanıcılar ise, kendilerini kilitlemeleri halinde pasif bir gelir sağlamaya başlaması da mümkün görünüyor.

FLM0 Coin Hangi Borsalardan Alınır?

Flamingo (FLM) Coin satın almak isteyen kişiler, popüler ve büyük kripto para borsalarını tercih edebilir. ETH, USDT, BTC gibi önemli kripto para çiftleri ile alım ve satım işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Cointral’e üye olarak pek çok kripto para birimini düşük ve hızlı komisyon oranları ile kolaylıkla satın alabilirsiniz.

Flamingo Ne Zaman Çıktı?

Flamingo coin kendini, Neo için pek çok merkeziyetsiz otonom kuruluş aracılığıyla, merkeziyetsiz finans aracını kullanıcıları tarafından yönetilen ortak bir ekosistem içinde birleştiren tekil platform şeklinde konumlandırıyor.

Kripto para sektöründe, merkeziyetsiz bir finans, sıkça kripto para blockchain ağlarının üzerinde görev yapan çeşitli finansal çözümleri de kapsayan hızla büyüyen ve yeni oluşmuş bir akımdır. İkinci katman ise, bir sektör gibi çalışan kavramsal bakımdan DeFi platformları, bir bütün olarak kripto para sektörü fikri ile uyumludur. Yani mali sistemlerdeki merkezi sorun noktalarını ve aracıları ortadan kaldırmaktır. 2019 yılının başlarına doğru meydana gelen DeFi sektörü ise, 2020 yılının ortalarında şimdiden, kilitlenmiş olan bir teminat varlığı olarak 4 milyar doları aşmış durumdadır.

Flamingo Coin Ne İş Yapar?

Flamingo yani diğer adı ile de FLM coin, kapsamlı bir DeFi altyapısı sağlamak için birden çok modülü entegre eden bir çeşit DeFi protokol kümesini oluşturur. Kullanıcılar ise, Flamingo’ya staker, tüccar ve likidite sağlayıcıları şeklinde de katılabilir. Flamingo, şu ürünleri ve özellikleri de piyasaya sürmeyi planlıyor:

Wrapper, Bitcoin, Neo, Ethereum, Ontology ve Cosmos - SDK tabanlı bir blok zincirleri için çapraz bir zincir varlık ağ geçidi olarak bilinir. Kullanıcılar, Neo blok zincirindeki BTC, NEO, ETH, USDT ve ONT gibi önemli tokenleri NEP-5 tokenleri (nETH, nUSDT, nNEO, nONT, vb.) şeklinde sarabilirler. Sarılmış olan yerel jetonlar, NEP-5 jetonları için geri değiştirilebilir.

Swap ise, Flamingo’nun zincir içindeki otomatik piyasa yapıcısı olarak bilinir. Sarılmış olan varlıklara da, FLM’ye ve diğer NEP-5 tokenlerine önemli bir likidite sağlar. Uniswap’e benzeyen bir şekilde Swap ise, Sabit Ürün Pazar Yapıcı (CPMM) modelini de benimser. Swap içinde yer alan kullanıcılar, token çiftlerini de takas edebilir ya da ticaret çiftinin her iki tarafına da jeton yatırarak seçilen bir likidite havuzuna da yüksek miktarda likidite sağlayabilir.

Sources


Article information

Author: Edward Bradley

Last Updated: 1704473041

Views: 1384

Rating: 4.5 / 5 (55 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edward Bradley

Birthday: 1944-10-21

Address: USNS Thomas, FPO AA 51882

Phone: +4225085425133955

Job: Article Writer

Hobby: Amateur Radio, Chess, DIY Electronics, Cycling, Embroidery, Fishing, Rowing

Introduction: My name is Edward Bradley, I am a unyielding, brilliant, important, unreserved, audacious, risk-taking, honest person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.