header banner
Default

PPD testi nedir, nasıl yapılır ve ne için yapılır?


Table of Contents

  PPD testi, verem savaş dispanserlerinde yapılan bir testtir. Mikropların tespit edilmesi için verem savaş dispanserlerinde PPD testi yapılmaktadır.

   PPD Testi Nedir?

   Belirli hastalıklar için mikropların tespit edilmesi ve hastalıkların daha net anlaşılması gerekebilir. Bunun için de farklı testler vardır ve bu testlerin uzmanlar tarafından uygulanması gerekir. PPD testi de birçok kişi tarafından araştırılan bir testtir. PPD testi genelde verem savaş dispanserlerinde yapılan bir testtir ve bazı mikropların varlıklarını tespit etmek için yapılır. Verem savaş dispanserlerinde verem (tüberküloz) mikrobunun varlığını tespit etmek için yapılır.

   Koldan yapılan PPD testi için kişilere PPD maddesi enjekte edilir ve bunun sonucunda da kişilerin kolunda şişme meydana gelir. Eğer bu şişlik 5 milimetrenin daha üzerine çıkarsa test pozitif çıkmış olur. Eğer daha düşük çıkarsa da test negatif çıkmış olarak kabul edilir. PPD testi pozitif çıkan kişilerin daha öncesinde verem mikrobu ile karşılaştıklarını anlamak mümkündür. Tüberküloz mikrobu vücuda girdikten sonra uzun süre hastalık etkisi yaratmadan canlı kalabilen bir mikroptur. Bu nedenle de bağışıklık sistemi biraz da olsa zayıfladığı zaman verem hastalığına sebep olması mümkündür. Bu gibi hastalara öncesinde PPD testi yapılır ve sonrasında sonuca göre ilaçlı bir tedavi yöntemine gidilir.

   Nasıl Ve Neden Yapılır?

   Günümüzde genel olarak tüberküloz yani verem mikrobunun varlığını tespit etmek için PPD testi yapılır. Özellikle sağlık açısından da büyük bir öneme sahip olan PPD testi genelde verem savaş dispanserlerinde yapılır. Tüberküloz mikrobu sinsi bir mikrop olduğu için tespit edilmesi ve erkenden tedavi edilmesi de oldukça önemlidir. Uyku modunda olan fakat canlılığını da yitirmeyen mikrobun varlığını PPD testi ile tespit etmek mümkündür.

   Zaman içinde herhangi bir etki göstermese de kişilerin bağışıklık sistemlerini etkilediği için bir süre sonra tüberküloz mikrobunun vereme çevirmesi mümkündür. Bu nedenle önlemlerin alınması için kol üzerinden verem savaş dispanserlerinde PPD testleri yapılır. Aynı zamanda verem savaş dispanserleri dışında Vsd, Aile sağlığı merkezi, Açsap ve Göğüs hastalıkları hastanelerinde de PPD testi yapılmaktadır. PPD testi için kola PPD maddesi enjekte edilir ve sonrasında kişilerin kolunda şişme meydana gelir. Bu şişlik eğer 5 mm üzerinde olursa PPD testi pozitif çıkmış kabul edilir ve bunun için de ilaçlı bir tedaviye başlanması gerekir.

   PPD Testi Ne İçin Yapılır?

   PPD testinin ne için yapıldığı da birçok kişi tarafından merak edilmekte ve dolayısı ile internet üzerinden araştırılmaktadır. PPD testi verem hastalığına sebep olan tüberküloz mikrobunun tespit edilmesi için yapılan bir testtir. Günümüzde genelde verem savaş dispanserlerinde yapılsa da Açsap, Göğüs hastalıkları hastaneleri, Aile sağlığı merkezleri ve Vsdlerde de PPD testi yapılmaktadır. Tüberküloz mikrobu kendini herhangi bir etki ve belirti ile göstermediği için bunun tespit edilmesi önemlidir.

   Sinsi bir mikrop olan tüberküloz vücutta canlı kalır ve uzun yıllar boyunca varlığını devam ettirebilir. Bu nedenle verem hastalığına dönmeden önce PPD testi ile tüberküloz mikrobunun vücuda öncesinde girip girmediğini öğrenebilir ve buna göre ilerleme kaydedebilirsiniz. PPD testini aile sağlığı merkezlerinde ya da verem savaş dispanserlerinde yaptırmak da mümkündür.

  Sources


  Article information

  Author: Howard Bender DDS

  Last Updated: 1703989802

  Views: 712

  Rating: 3.9 / 5 (40 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Howard Bender DDS

  Birthday: 1953-06-05

  Address: 22816 Turner Squares, Ramirezside, SD 89122

  Phone: +4184240406894710

  Job: Architect

  Hobby: Skydiving, Gardening, Backpacking, Geocaching, Basketball, Drone Flying, Metalworking

  Introduction: My name is Howard Bender DDS, I am a Precious, talented, treasured, apt, proficient, Adventurous, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.