header banner
Default

Om zijn geld op het einde terug te krijgen, moet iemand meer geld uitgeven, want niet iedereen is voorstander van festivals betalen zonder geld


Table of Contents

  Intussen gebruiken ook TW Classic en Rock Werchter een cashless betaalsysteem, maar lang niet iedereen is fan. — © Maarten De Bouw

  Wie tegen het einde van Rock Werchter nog niet al het budget heeft opgesoupeerd aan drank en eten, kan het resterende bedrag terugkrijgen. Of toch tegen een administratieve kost van 3,5 euro. Maar mag dat wel, iemand laten betalen om de eigen centjes terug te krijgen?

  Eline VandeGehuchte & Wout Desmytere

  Sources


  Article information

  Author: Nathan Bates

  Last Updated: 1704426003

  Views: 1435

  Rating: 4.7 / 5 (75 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Nathan Bates

  Birthday: 1971-09-27

  Address: 859 Natalie Mountain, New Katherinefort, MD 53348

  Phone: +3665324748682734

  Job: IT Support Specialist

  Hobby: Painting, Billiards, Soccer, Fishing, Magic Tricks, Bird Watching, Cocktail Mixing

  Introduction: My name is Nathan Bates, I am a rich, bold, Adventurous, unwavering, venturesome, enterprising, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.