header banner
Default

Je kent de bitcoin, maar deze digitale valuta lijkt op de toekomst


Table of Contents

  Over cryptomunten hoor je een hoop, maar daar ziet de bankenwereld niet zo'n toekomst in. In hun eigen digitale munt daarentegen wel, en daar hoor je dan weer veel minder over. Toch is er een kans dat je daar binnen vijf jaar echt mee gaat betalen.

  Want wereldwijd zijn er al zo'n 70 centrale banken bezig met die nieuwe vorm van geld. Het gaat dus niet om geld in de vorm van bankbiljetten en ook niet in de vorm van een betaalrekening bij een commerciële bank zoals de ING of de Rabobank. Maar om een digitale munt, uitgegeven door de overheid.

  Het klinkt misschien ingewikkeld en als toekomstmuziek, maar in China loopt er al een pilot met zo'n munt en op de Bahama's kan je er al mee betalen. Ook de Europese Centrale Bank speelt met het idee en onderzoekt serieus of de digitale euro een nieuw betaalmiddel kan worden.

  Welke voordelen heeft dit geldsysteem voor jou en mij? Willen wij het ook en wat kunnen we ermee? En is het inderdaad de toekomst? Onze huiseconoom Mathijs Bouman legt het je uit:

  Sources


  Article information

  Author: Jonathan Butler

  Last Updated: 1704252003

  Views: 612

  Rating: 4.6 / 5 (57 voted)

  Reviews: 96% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jonathan Butler

  Birthday: 1994-10-08

  Address: 7273 Amy Forges Apt. 902, South Bobby, CA 88104

  Phone: +3844209440517188

  Job: Translator

  Hobby: Telescope Building, Sailing, Beer Brewing, Cooking, Photography, Skiing, Swimming

  Introduction: My name is Jonathan Butler, I am a dedicated, talented, esteemed, persistent, unguarded, artistic, unswerving person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.