header banner
Default

Buschauffeurs krijgen een redelijk salaris, maar moeten toeslagen betalen Hoeveel verdient een docent, een IT-specialist of een kraanmachinist eigenlijk?


Minder werkdruk, betere arbeidsomstandigheden en een hoger loon eisen de duizenden werknemers van het streekvervoer die de hele week willen staken. De bonden vragen een loonsverhoging van 14 procent. Wat verdient een buschauffeur eigenlijk, en hoe zit dat bij andere beroepen?

Het brutosalaris van de gemiddelde werknemer in ons land is ongeveer 3065 euro. Volgens de cao openbaar vervoer moet een fulltime buschauffeur op lijndiensten of stadsdiensten met zo’n 10 jaar ervaring bruto minstens 2850 euro per maand verdienen. Omdat veel chauffeurs toeslagen krijgen, bijvoorbeeld een onregelmatigheidstoeslag en een kilometervergoeding, houden ze netto uiteindelijk zo’n 2300 tot 2500 euro per maand over.

Bovenop dat bedrag betaalt de werkgever nog zo’n 577 euro aan sociale werkgeverslasten.

Treinmachinist verdient evenveel als stukadoor

VIDEO: Betaal jij jezelf elke maand salaris?
Hilde Radt

Volgens de site loonwijzer.nl verdient een beginnende conducteur tussen de 1500 en 2300 euro bruto per maand. Na een dienstverband van vijf jaar loopt dat op tot tussen de 1900 en 2840 euro per maand. Een treinmachinist begint met brutobedragen van tussen de 1600 en 2250 euro. Na vijf jaar kan dat oplopen tot ruim 2700 euro per maand. Dat is evenveel als wat een stukadoor gemiddeld verdient: 2700 euro.

Deze salarissen lopen redelijk in de pas bij de gemiddelde vergoeding voor een vrachtwagenchauffeur (2335 euro), bouwvakker (2390 euro), bezorger (2130 euro), postbezorger (2085 euro), steigerbouwer (2280 euro) en schoonmaker (2025 euro). Een onderofficier bij Defensie verdient 2520 euro, iets meer dan een grondwerker (2500 euro), maar net iets minder dan een kraanmachinist (2570 euro).

Aanzienlijk beter betaald worden verpleegkundigen (3160 euro), docenten basisonderwijs (3850 euro), werkvoorbereiders in de bouw (3575 euro) en IT-specialisten (3715).

Grootverdieners

VIDEO: Jonge kraanmachinist bereikt nieuwe hoogten als enige vrouw in deze functie
RTÉ News

De echte grootverdieners zijn te vinden onder medisch specialisten. Volgens de loonwijzer gaan die gemiddeld met zo’n 11.778 euro per maand naar huis. Ook huisartsen (10.539 euro), directeuren van grote ondernemingen (7625 euro) en leidinggevenden in de financiële sector (7102 euro) hebben prima salarissen. De gemiddelde piloot en scheepswerktuigkundige (beiden 6637 euro) zitten daar onder, net als de rechters (6081 euro).

De beste salarissen worden volgens de site werkzoeken.nl overigens in de provincie Noord-Holland betaald, gevolgd door Utrecht en Zuid-Holland. Groningen staat daaronder op nummer vier, veel hoger dan Drenthe (nummer 9) en Friesland (11). Flevoland is hekkensluiter met een gemiddeld maandsalaris van 2907 euro.

Sources


Article information

Author: Lori Clayton

Last Updated: 1703623082

Views: 615

Rating: 4.4 / 5 (61 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lori Clayton

Birthday: 1928-05-16

Address: 051 Nguyen Square, North Sean, MI 08421

Phone: +4103025490432234

Job: Civil Engineer

Hobby: Chess, Drone Flying, Juggling, Web Development, Bowling, Metalworking, Cross-Stitching

Introduction: My name is Lori Clayton, I am a Adventurous, audacious, unreserved, cherished, capable, ingenious, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.